Credits

Written and Directed by

Produced by

Executive Producer

Director of Photography

Edited by

Production Designer

Sound Designer

Visual Effects Supervisor

Music by

Costume Designer

Casting by

Stephen Inniss

Rongdanyang “Sunny” Xiang

Fan Zhang

Sarah Reddy

Zhe Song

Katie Nguyenhoag

Xiaodan Li

Duolin Ge

Christopher Inniss

Tong Yu

Nanako Fukui

Cast

Becca Heady

Tim Heady

Charlie Heady

Maitland Lee

Louise Heady

Josie Heady

Young Tim

Young Becca

Young Charlie

Becca’s Mom

Orderly

Mrs. Gorman

Tramonto Villas Residents

Alison Miller

Joseph Miller

Joe Coffey

Blake Weireter

Jessica Lynn McKay

Alexa Gayzer

Ryan Murtha

Isabella Ponce

Kue Lawrence

Holly Campbell Fowler

Tong Yu

Dina Weiss

Sharon Warren

Harri-J Cardiel

Paul Hermann

Claudette Peden-Tirschel

Steve Jasina

Mary Jane Thompson

Lorna Ruiz

Dina Weiss

Crew

Unit Production Managers

First Assistant Director

Second Assistant Directors

2nd Second Assistant Director

Production Coordinator

Location Managers

Set Production Assistant

Camera Operator

1st Assistant Camera

2nd Assistant Camera

Gaffer

Best Boy Electric

Electricians

Key Grip

Best Boy Grip

Dolly Grip

Grips

G&E Swing

BTS

Truck Drivers

Art Director

Property Master

Set Dressers

Make-up Artist

Wardrobe Assistant

Special Effects Coordinators

Special Effects Technicians

Production Sound Mixers

Assistant Editor

Script Supervisor

Continuity

DIT

Dialog Editor

Sound Effects Editor

CG Generalist

Colorist

Studio Teachers

Yang Zou

Kai Chieh Yen

Feifei Gong

Jiaxin Li

Liv Li

Yi Zhang

Feifei Gong

Yuqi An

Ruoxi Wen

Nan Deng

Luying Wang

Christine Cho

Jack A. Martin

Nancie Martin

Ed Dees

My Lam Vo

Andrew Hardin

Yuanhao Du

Mengtao Sun

Kelsey Zhu

Riri He

Max Zhu

Lance Li

Yifu Li

Jiang Du

Max Zhu

Eric Fu

Limbo Lin

Yifu Li

Yucheng Jin

Hammer Geng

Mufeng Han

Xiao Wang

Duncan Reddy

Xiaotang Wang

Xiaojun “Teddy” Jian

Lance Li

Vijey Adithya Mohanraj

Haobo Wang

JD Arterberry

Kehan Yang

Sherry Yingying Qian

Evan Feng

Jacky Cheung Shun Man

Siqi “Think” Xiao

Jiang Du

Yifu Li

Mufeng Han

Shuhang “CiCi” Liu

Kristy Morales

Thanh Ngo

Rui Liu

Nan Deng

Michael Ochoa

Tej Master

Melissa Zhuang

Gabbie Jiang

Monica Zhang

Keegan O’Brien

Yi Yang

Jingzhe “Vincent” Wang

Sixuan Ren

John Zhao

Mengchen Sun

Yaping Zhen

Xinxiu Liu

Yuan Hong

Jingxi Zhu

Yaxuan Xu

Zhe Song

Zilu “Mike” Xu

Sam Wenrui Fan

Tian “Ocean” Qiu

Xin “Cynthia” Chen

Amy Stanoszek

Erik Winston

Second Unit

Unit Production Managers

Gaffer

Key Grip

Grip & Electric

Art Director

Set Dressers

Transportation Coordinator

Truck Driver

Vokee Lee

Jiaxin Li

Jiang Du

Mufeng Han

Noah Gurevich

Duncan Reddy

Sherry Yingying Qian

Limbo Lin

Max Zhu

Xiao Wang

Xiaotang Wang

Lance Li

Shuhang “CiCi” Liu

Peiyan Xia

Thanh Ngo

Connor Fitzgerald

Tatyana Monarez

Kristy Morales

Gabby Marroquin

Jingzhe “Vincent” Want

Rui Liu

Xuechen Zhu

Yongchen “Kris” Wu

Yongkai Lin

Shayon Bhattacharya

Michael Ochoa

Tej Master

Vokee Lee

Michael Ochoa

Special Thanks

Rachel Goldberg
Bill Dill, ASC
Paul Seydor, ACE
Donna Roth
Tim Durban
Roy Finch
John Chichester
Todd Gilbert
Dan Leonard
Johnny Jenson, ASC
Michael Kowalski
Pavel Jech

Barbara Doyle
Andy Lane
Thomas Ethan Harris
Matthew F. Leonetti, ASC
Paul Wolansky
Darren Nash
Rosa Pill-Tomazic
Dayna Li
Ryan Murtha
Lauren Rhodes
Tess Hezlep

Dan Chen
Yutong Xia
Shanshan Xiang
Ruiqi Peng
Sa Lu
Ling Wang
Liyun Ouyang
Ke Zhou
Ying Wu
Yuhong Xia
Ziang Wu
Ling Kang
Ying Du
Xinyu Li
Kui Zhang
Xinfang Zhang
Yong Jiao
Huishan Xian

Xuefei Huang
Limei Xiang
Anna Chen
Lishabai Yi
Jie Hu
Qiong Zhang
Chengyi Xu
Jie Xiao
Xia Zhou
Yiyang Wang
Jiaxin Li
Jun Gong
Lifen Wei
Hongge Ren
Jieren Zhao
Qiyi Zhu
Huiling Jian
Qiong Zhou